• 70 lat SPTD

    Szkoła z 70 letnią tradycją w kształceniu w zawodzie technik dentystyczny

  • ZMARŁA ALICJA SERAFIN

    ALICJA SERAFIN Z żalem zawiadamiamy o śmieci naszego długoletniego nauczyciela i kierownika szkolenia praktycznego

Szkoła Policealna Techniki Dentystycznej w Łodzi

News

News