Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Higienistka stomatologiczna

Oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również dla osób bez matury.

Jak długo trwa nauka?

Nauka trwa 2 lata.

Charakterystyka zawodu:

Praca w tym zawodzie jest stanowiskiem samodzielnym, polegającym na bezpośrednim kontakcie z pacjentem oraz lekarzem stomatologiem. Higienistka pomaga lekarzowi w jego codziennej pracy i pod jego nadzorem wykonuje zabiegi profilaktyczno-techniczne, a także utrzymuje kontakt z pacjentami.

Higienistka jest podstawowym ogniwem łączącym zespół terapeutyczny - działa w obszarze zainteresowania lekarzy wszystkich dyscyplin stomatologicznych: zajmuje się profilaktyką próchnicy, profilaktyka chorób przyzębia i zapalenia tkanek po zabiegach implantologicznych, oświatą zdrowotna w zakresie zdrowia jamy ustnej u pacjentek ciężarnych oraz u pacjentów z chorobami przewlekłymi (cukrzyca, choroby układu krążenia, choroby układu ruchu - w tym niepełnosprawności ruchowe). Może wykonywać takie zabiegi profilaktyczno-lecznicze, jak skaling, piaskowanie, lakowanie oraz lakierowanie zębów. Osoba na tym stanowisku edukuje pacjenta w zakresie higieny jamy ustnej, dobiera odpowiednie środki pielęgnacyjne, przeprowadza wstępne badania diagnostyczne oraz wykańcza wypełnienia zębowe.

Osoba wykonująca ten zawód powinna posiadać takie cechy, jak: ogólna empatia, życzliwość, komunikatywność. W tym zawodzie duże znaczenie ma także cierpliwość, umiejętność nawiązywania kontaktów z dziećmi oraz pogoda ducha.

Co po szkole?

Absolwenci kierunku higienistka stomatologiczna mogą znaleźć zatrudnienie w gabinetach dentystycznych publicznych zakładów stomatologicznych, oddziałach chirurgii szczękowej, prywatnych gabinetach stomatologicznych, poradniach dentystycznych i klinikach dentystycznych, gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, przyszkolnych oraz przy przedszkolnych gabinetach stomatologicznych

Zawód należy do grupy zawodów „międzynarodowych” i można go z powodzeniem wykonywać zarówno w kraju jak i zagranicą. Praktyka zawodowa odbywa się tylko w warunkach rzeczywistych, tzn. w gabinetach dentystycznych.

Kwalifikacje zawodowe:
  1. przygotowywanie gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty,

  2. organizowanie prac związanych ze świadczeniem usług z zakresu stomatologii,

  3. wykonywanie czynności administracyjnych i prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego,

  4. wykonywanie wstępnych badań stomatologicznych i zabiegów profilaktyczno-leczniczych pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty,

  5. prowadzenie stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach.

Jakie dyplomy i świadectwa otrzymuje absolwent?
  1. Świadectwo ukończenia Szkoły Policealnej

  2. Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik dentystycznyMED.02. Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenia w procesie leczenia wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej

Ile to kosztuje?

Nauka w szkole jest bezpłatna przez cały czas trwania nauki.