Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Opiekun medyczny

Oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również dla osób bez matury

Jak długo trwa nauka?

Nauka trwa 1 rok.

Co po szkole?

Absolwenci kierunku Opiekun medyczny mogą znaleźć zatrudnienie w szpitalach, zakładach opiekuńczo – leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, podczas indywidualnej opieki w domu pacjenta, w środowiskowych domach pomocy oraz w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych. Zawód należy do grupy zawodów „międzynarodowych” i można go z powodzeniem wykonywać zarówno w kraju jak i zagranicą.

Praktyka zawodowa odbywa się tylko w warunkach rzeczywistych, m.in. w szpitalach, instytucjach opiekuńczo-pielęgnacyjnych.

Kwalifikacje zawodowe:

– rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej,

– pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb biologicznych,

– pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w podtrzymywaniu aktywności społecznej,

– aktywizowanie osoby chorej i niesamodzielnej do zwiększania samodzielności życiowej,

– zapewnianie osobie chorej i niesamodzielnej higienicznych warunków otoczenia,

– wykonywanie zabiegów higienicznych,

– współdziałanie z zespołem opiekuńczo-terapeutycznym,

– asystowanie pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich,

– konserwacja przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich i higienicznych,

– popularyzowanie zachowań prozdrowotnych,

Jakie dyplomy i świadectwa otrzymuje absolwent?
  1. Świadectwo ukończenia Szkoły Policealnej

  2. Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik dentystyczny MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej

Ile to kosztuje?

Szkoła jest bezpłatna przez cały czas trwania nauki.