Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Najczęściej zadawane pytania

 1. Kto może zapisać się do szkoły?

Słuchaczem Szkoły Policealnej Techniki Dentystycznej w Łodzi może zostać każdy, kto ma wykształcenie średnie (tj. liceum, technikum), oraz przedłoży wymagane w procesie rekrutacji dokumenty.

 1. Kiedy zaczyna się do kiedy trwa rekrutacja?

Terminy rekrutacji określane są w zarządzeniu Łódzkiego Kuratora Oświaty. Każdego roku szkoła publikuje na swojej stronie terminarz rekrutacji zgodny z zarządzeniem ŁKO.

 1. Jakie są kryteria rekrutacji?

Podstawowym kryterium jest złożenie wymaganych dokumentów. Jeżeli liczba kandydatów jest większa, brane są pod uwagę następujące kryteria:

 1. Wielodzietność rodziny kandydata;

 2. Niepełnosprawność kandydata;

 3. Niepełnosprawność dziecka kandydata;

 4. Niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę;

 5. Samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła dysponuje nadal wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejnośćzgłoszeń.

 1. Czy przeprowadzane są egzaminy wstępne?

Nie, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i określone w ustawach kryteria.

 1. Czy bez matury mogę zapisać się do szkoły?

Tak, matura nie jest wymagana, aby podjąć naukę w szkole policealnej. Konieczne jest jednak ukończenie szkoły średniej.

 1. Jaka jest granica wieku słuchaczy?

Przyjmujemy słuchaczy w każdym wieku.

 1. Jak długo trwa nauka w Szkole Policealnej Techniki Dentystycznej w Łodzi?

W zależności od zawodu, w jakim Słuchacz się kształci, nauka trwa:

 1. 1 rok (2 semestry) dla zawodów: opiekun medyczny, asystentka stomatologiczna oraz technik sterylizacji medycznej

 2. 2 lata (4 semestry) dla zawodu: higienistka stomatologiczna

 3. 2,5 roku (5 semestrów) dla zawodu: technik dentystyczny

 1. Kiedy rozpoczyna się rok szkolny?

Nauka od pierwszego semestru rozpoczyna się zarówno we wrześniu jak i w lutym. Termin rozpoczęcia zajęć zależy od kierunku, jaki został wybrany. Technik dentystyczny- jedyny kierunek w systemie dziennym, rozpoczyna się 1 września. Kierunki stacjonarne mogą rozpoczynać się we wrześniu i lutym.

 1. Kiedy odbywają się zajęcia?

W zależności od kierunku jaki Państwo wybierzecie, plan zajęć układany jest następująco:

 1. Dla zawodu technik dentystyczny- szkoła prowadzi kształcenie w systemie dziennym- zajęcia odbywają się przez 5 dni w tygodniu. Liczba zajęć w tygodniu to 25 godzin kształcenia zawodowego, oraz 3 godziny kształcenia ogólnego- wychowanie fizyczne.

 2. Dla pozostałych zawodów- tj. asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, technik sterylizacji medycznej- zajęcia prowadzone są w systemie stacjonarnym. Oznacza to, że zajęcia prowadzone są przez 3 dni w tygodniu. Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego- to 18 godzin w tygodniu, oraz jedna godzina kształcenia ogólnego z podstaw przedsiębiorczości (dla słuchaczy, którzy nie mieli tego przedmiotu w szkole średniej).

 1. Co mi daje ukończenie szkoły?

Ukończenie Szkoły Policealnej Techniki Dentystycznej w Łodzi umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w wybranym zawodzie . Pozytywny wynik egzaminu państwowego umożliwia otrzymanie Dyplomu.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie nadaje uprawnienia do wykonywania zawodu w Polsce i Krajach Unii Europejskiej

 1. Czy dostanę legitymację szkolną?

Tak, szkoła wydaje każdemu słuchaczowi legitymacje szkolne. Warunkiem jest dostarczyć zdjęcie legitymacyjne podczas procesu rekrutacji.

Ponadto, w szkole możliwe jest także uzyskanie mLegitymacji. W tym celu, należy złożyć wniosek w sekretariacie szkoły.

 1. Czy szkoła wydaje zaświadczenia do ZUS, KRUS oraz innych urzędów?

Na prośbę Słuchacza wydawane są bezpłatnie zaświadczenia do ZUS,KRUS, WKU i MOPS.

 1. Czy w szkole możliwe jest odbycie praktyk zawodowych?

Zgodnie z podstawą programową każdy słuchacz musi odbyć wymaganą liczbę praktyk zawodowych. Praktyki są bezpłatne. Słuchacz nie jest zmuszany do poszukiwania pracodawcy, który przyjmie na praktyki, w obowiązkach dyrekcji szkoły jest zapewnienie Państwu miejsca realizacji praktyk, jednak umożliwiamy także odbycie praktyk w wybranym przez słuchacza miejscu .

 1. Czy frekwencja na zajęciach liczy się do egzaminu?

Frekwencja nie jest liczona dla egzaminu zawodowego, jednak warunkiem przystąpienia do egzaminów semestralnych jest minimum 51% frekwencja na wszystkich przedmiotach.

 1. Czy zajęcia praktyczne odbywają się w budynku szkoły, czy trzeba jeździć w inne miejsca?

W budynku szkoły, przy Al. J. Piłsudskiego 159 słuchacze kierunków technik dentystyczny, asystentka stomatologiczna oraz higienistka mają do dyspozycji wszystkie pracownie przedmiotowe.

Kierunki Opiekun medyczny oraz technik sterylizacji medycznej prowadzone są w systemie dualnym- co oznacza że zajęcia teoretyczne odbywać się będą w budynku szkoły, a wszystkie zajęcia kształcenia praktycznego będą prowadzone u pracodawców.