Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Praktyki Zawodowe

W Szkole Policealnej Techniki Dentystycznej w Łodzi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 roku o praktycznej nauce zawodu oraz podstawą programową dla zawodu, każdy słuchacz ma obowiązek uczestniczyć w praktykach zawodowych u pracodawcy.

Terminy realizacji praktyk zawodowych

Praktyki zawodowe w realizowane są w czasie roku szkolnego zgodnie z harmonogramem w terminach ustalonych przez Radę Pedagogiczną.

Słuchacze z danych oddziałów odbywają praktyki w tym samym terminie. W przypadkach szczególnych należy uzyskać zgodę dyrektora szkoły na realizację praktyki zawodowej w innym terminie.

Zasady realizacji praktyk

Praktyka zawodowa musi być zrealizowana zgodnie z Regulaminem praktycznej nauki zawodu i zaliczona celem uzyskania promocji do na następny semestr/ zakończenia szkoły.

Praktyka zawodowa powinna umożliwiać konfrontację, poszerzenie wiedzy i umiejętności uzyskanej w szkole. Zadania realizowane przez uczniów w trakcie praktyki zawodowej są skorelowane z treściami programowymi nauczania zrealizowanych w szkole.

Celem praktyki zawodowej jest pogłębianie oraz doskonalenie w rzeczywistych warunkach pracy umiejętności opanowanych wcześniej w szkole. W trakcie realizacji programu praktyki uczniowie powinni doskonalić umiejętności wykonywania określonych zadań na poszczególnych stanowiskach pracy.

Zasady realizacji praktyk określa zakład pracy zgodnie z zasadami pracy na danych stanowiskach pracy.

Rozliczanie praktyk zawodowych

Przyjmowanie w szkole dzienników praktyk zawodowych realizowanych w roku szkolnym odbywa się bezpośrednio po praktykach.

Wszelkie dokumenty i informacje dotyczące odbycia praktyk zawodowych uzyskacie Państwo w sekretariacie uczniowskim szkoły oraz u doradcy zawodowego.

  1. Regulamin praktyk zawodowych
  2. Harmonogram praktyk zawodowych