Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Historia

„Nie ma dziś takiej dziedziny,

w której nauka i technika nie czyniłaby życia

lżejszym, bogatszym, piękniejszym”

prof. dr. Marcin Kacprzak


Szkoła Policealna Techniki Dentystycznej to najstarsza placówka kształcąca w zawodzie technika dentystycznego w Polsce.

Szkoła powstała 10 stycznia 1946 roku jako Państwowe Liceum Techniki Dentystycznej – i choć na przestrzeni ostatnich 70 lat kilkukrotnie zmieniała nazwę- od początku jej istnienia, każdy zatrudniony nauczyciel dbał o wysoką jakość kształcenia. To właśnie nauczyciele z naszej szkoły opracowali pierwszy oficjalny podręcznik z materiałoznawstwa protetycznego (aktualny do dziś). W naszej szkole powstał także pierwszy gabinet protetyczny, który świadczył usługi pacjentom, a uczniom dał możliwość kształcenia umiejętności na modelach pobranych od pacjenta a nie fantomowych. To nie tylko wzbogacało ich praktykę, ale przede wszystkim ćwiczyło tworzenie prac o najwyższej wartości użytkowej.

Kalendarium:
 • 1.09.1945 – Zarządzenie Ministra Oświaty (Nr III-620/45N) w sprawie otwarcia Państwowego Liceum Techniki Dentystycznej w Łodzi. Rozpoczyna się pierwszy rok działalności szkoły.

 • 10.01.1946 – Oficjalnie zostaje otwarte Państwowe Liceum Techniki Dentystycznej w Łodzi.

 • 1947- Szkoła otrzymuje samodzielny budynek przy ul. Piotrkowskiej 114,

 • 1948- 26 czerwca – szkołę opuszcza pierwsza grupa absolwentów licząca 42 osoby;

 • 1949 – szkoła organizuje pierwsze wakacyjne praktyki zawodowe dla uczniów;

 • 1951 – Z inicjatywy dyrektora Mariana Kaflińskiego, w szkole powstaje gabinet protetyczny świadczący usługi stomatologiczne i protetyczne;

 • 1959- Szkoła zmienia nazwę na Państwową Szkołę Techników Dentystycznych oraz profil działania- z 3 letniego liceum na 2-letnia szkołę pomaturalną

 • 1960 – z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej powołuje przy szkole pierwszy krajowy Międzyszkolny Zespół Metodyczny pod kierownictwem lek.stom. Pawła Kordasza;

 • 1972- Kolejna zmiana nazwy szkoły- powstaje Medyczne Studium Zawodowe nr 1 w Łodzi;

 • 1974 – Szkoła otrzymuje prawo typowania najlepszego słuchacza na Akademię Medyczną bez egzaminu wstępnego;

 • 1976- Otwarcie nowego kierunku kształcenia- Higiena stomatologiczna;

 • 1993- Szkoła zmienia siedzibę. Nowy adres to al. marsz. J. Piłsudskiego 159

 • 2005- Decyzją organu prowadzącego nazwa szkoły zostaje zmieniona na Szkołę Policealną nr 1 Samorządu Województwa Łódzkiego.

 • 2005- Szkoła poszerza ofertę kształcenia o kierunek- Asystentka Stomatologiczna

 • 2013- od tego roku Szkoła funkcjonuje pod nazwą Szkoła Policealna Techniki Dentystycznej w Łodzi. Zostaje zmienione także logo szkolne, które formą nawiązuje do loga z początków działalności szkoły;

 • 2019- nowe kierunki kształcenia: technik Sterylizacji Medycznej i opiekun medyczny.

Dyrektorzy szkoły:
 • 1946-1959 – Marian Kafliński

 • 1959-1971 – Marian Antoniewski

 • 1971-1992 - Ryszard Dębecki

 • 1992-2004 – Elżbieta Kowalewska

 • 2004-2019 - Iwonna Kozłowska

 • Od 20019 - Małgorzata Kociszewska

Kierownicy Szkolenia Praktycznego:
 • Apolinary Banasiak

 • Paweł Kordasz

 • Zbigniew Wolanek

 • Wiktoria Koziarska

 • Alicja Serafin

 • Bronisław Kuzański

 • Michał Tarnowski

 • Iwonna Kozłowska

 • Małgorzata Tarnowska- Janaszkiewicz

„Chlubimy się naszą historią, bo niewiele jest w Polsce szkół o takim rodowodzie, tradycji i osiągnięciach. Myślę, że pielęgnowanie tradycji i uzupełnianie o nowe treści winno być naszym obowiązkiem wobec tych, którzy oddali szkole najlepsze lata swojego życia, i wobec tych, którzy odeszli już na zawsze” (Bronisław Kuzański- wieloletni nauczyciel w SPTD w Łodzi)

Dyrekcja SPTD