Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Branżowe Centrum Umiejętności w Łodzi

W Łodzi, przy Szkole Policealnej Techniki Dentystycznej - pierwszej i najstarszej polskiej szkole kształcącej w zawodzie technika dentystycznego, powstanie Branżowe Centrum Umiejętności (BCU) w dziedzinie techniki dentystycznej. Będzie to zaawansowany technologicznie ośrodek kształcenia, szkolenia i egzaminowania.

Projekt Utworzenia i wsparcia funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie techniki dentystycznej będzie realizowany przez Lidera przedsięwzięcia czyli Województwo Łódzkie (Szkołę Policealną Techniki Dentystycznej w Łodzi) wraz z Partnerem Głównym Polskim Towarzystwem Techników Dentystycznych oraz Partnerem Dodatkowym Uniwersytetem Medycznym w Łodzi.

Branżowe Centra Umiejętności to nowy rodzaj placówek oświatowych programu Ministerstwa Edukacji i Nauki, umożliwiających uzyskanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub zmianę kwalifikacji, a także wspierających współpracę szkół i uczelni z pracodawcami. BCU powstają w ramach projektu wpisanego do Krajowego Planu Odbudowy. Na stworzenie 120 takich centrów przeznaczono 1,4 mld zł. BCU mają być wiodącymi w poszczególnych branżach ośrodkami budowania kompetencji umożliwiającymi zarówno kształcenie młodzieży, jak i dokształcanie dorosłych czy podnoszenie kwalifikacji nauczycieli, dając dostęp do najnowocześniejszych w danej dziedzinie technologii. Zapewnią one tym samym wymianę doświadczeń i tworzenie unikalnej wiedzy dla przyszłych kadr. Zadaniem BCU jest rozwój szkolnictwa zawodowego, jednak najważniejszym założeniem jest też to, aby dzięki partnerstwu z przedstawicielami poszczególnych branż BCU zapewniały dostęp do najnowocześniejszych i innowacyjnych w danej dziedzinie technologii.

To co będzie wyróżniać placówkę Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie techniki dentystycznej - to przede wszystkim nowe podejście do kształcenia zawodowego, charakteryzujące się większym zaangażowaniem sektora branżowego w proces kształcenia (zarówno uczniów, jak i dorosłych) oraz certyfikacją kwalifikacji. Szkolenia i kursy tu realizowane kończyć się będą wydaniem przez BCU oraz współpracującego partnera branżowego, którym jest Polskie Towarzystwo Techników Dentystycznych - specjalistycznych certyfikatów. W ramach BCU powstaną dwie nowe odrębne kwalifikacje: „Programowanie i wykonywanie konstrukcji protetycznych z zakresu techniki dentystycznej w oparciu o systemy CAD/CAM” oraz „Programowanie i wykonywanie aparatów leczniczych z zakresu ortodoncji w oparciu o systemy CAD/CAM”, które zostaną włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.      

Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie techniki dentystycznej rozpocznie działalność edukacyjno-szkoleniową na początku 2025 roku.